Gereformeerde Basisschool Eben Haëzer

GBS Eben Haëzer in het kort

Van harte welkom op de website van Eben Haëzer, de gereformeerde basisschool in het centrum van het dynamische dorp Ureterp. Binnen onze school werken de kinderen en het team volgens het inzicht dat God de Vader, de Zoon en Zijn Heilige Geest het belangrijkste in ons leven is.
Op GBS Eben Haёzer willen we een sfeer creëren waarin ieder zich veilig en omarmd voelt. Waar kinderen met plezier naar school gaan en kunnen leren naar vermogen. Ouders of verzorgers van de leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij de school. Ze worden geïnformeerd via deze website, de maandelijkse digitale nieuwsbrief, de schoolgids, de internetversie van de schoolwijzer en natuurlijk de persoonlijke gesprekken.

 

toym_22Spelenderwijs

Gedurende de tijd dat uw kind bij ons op school zit volgen we het zo goed mogelijk in zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we op verschillende manieren.
Lees meer..

toym_44Ontwikkeling

Alle leerlingen van GBS Eben Haëzer worden actief gevolgd in hun ontwikkeling. Zo wordt tijdig ontdekt of een kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of juist uitdagender leerstof.
Lees meer..

 

toym_22Leuke activiteiten

Onze school is er niet alleen voor de theoretische en praktische leermomenten in het leslokaal. We vinden het ook belangrijk dat kinderen met elkaar bezig zijn op actief en sportief gebied.
Lees meer..

toym_44Visie en werkwijze

Bij het geven van onderwijs zijn de Bijbel als Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften, die dat Woord na spreken, uitgangspunt…
Lees meer..