Activiteitencommissie

De AC wordt gevormd door een groep ouders, die zich belangeloos inzetten, ten dienste van de kin- deren/leerkrachten/school. De ouders die lid zijn van de activiteitencommissie doen heel veel on- misbaar en goed werk. Zij houden zich vooral bezig met activiteiten die vast liggen, zoals de organisa- tie van verschillende feestelijke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest en het schooluitstapje.

In de activiteitencommissie zitten de volgende ouders: