Bestuur

De schoolvereniging Eben Haëzer is een vereniging die met 20 personeelsleden het basisonderwijs verzorgt aan 180 kinderen in de gemeente Opsterland.

Op twee oktober 1959 is de Schoolvereniging Eben Haëzer opgericht en heeft het sinds die datum de huidige bestuurlijke structuur, gebaseerd op het model van een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en overige bestuursleden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 • Jaap van der Heide, 0512-302443 (voorzitter)
 • Renze Blom (penningmeester)
 • Jan Ate Wagenaar (lid)
 • Jelte de Wit (secretaris)
 • Joran Kroes (lid)

Het bestuur hecht grote waarde aan het verwezenlijken van haar missie en visie zoals verwoord in de statuten. Praktisch betekent dit:

 

 • in stand houden van het gereformeerde onderwijs in Ureterp e/o
 • goede kwaliteit van onderwijs
 • goede sociale veiligheid voor de kinderen/ouders. leerkrachten
 • Passend Onderwijs goed vormgeven
 • veilig leer- en werkklimaat voor leerlingen en docenten
 • realistische en positieve PR