BSO en TSO

Kindercentrum Leaf (kinderdagopvang en BSO)

Het is voor ouders makkelijker om werk en zorg voor hun kinderen te combineren als er goede voorzieningen zijn. Zij hebben de mogelijkheid hun kinderen buiten schooltijd en in schoolvakanties onder te brengen bij Kindercentrum Leaf.

Het unieke aan deze opvang is dat deze plaatsvindt op basis van een christelijke identiteit. Dit sluit goed aan bij onze school. Er wordt met de kinderen gebeden voor het eten, er worden verhalen uit de Bijbel verteld en er wordt veel aandacht besteed aan vieringen en christelijke feesten. Bijzonder is dat kinderen uit hetzelfde gezin gezamenlijk worden opgevangen in dezelfde ruimte. Zo kunnen broertjes en zusjes in een gezellige omgeving samen spelen, maar ook met kinderen uit andere gezinnen.

De pedagogisch medewerkers zijn meelevende christenen, net als de leerkrachten van GBS Eben Haёzer. Vanwege de vestiging van de kinderopvang in onze school is er veel aandacht voor samenwerking op allerlei gebieden.

Kinderdagopvang

Kinderen vanaf 10 weken kunnen naar de kinderdagopvang. Tegen de tijd dat kinderen van de kinderdagopvang “doorstromen” naar het basisonderwijs weten de leerkrachten al heel veel over de kinderen. Zo wordt een soepele overgang gecreëerd.

Buitenschoolse opvang

Basisschoolkinderen kunnen dagelijks gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van Kinderopvang Leaf in onze school. Zij worden daar opgevangen door de professionele pedagogisch medewerkers. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen overleggen over basisschoolkinderen die voor en na schooltijd worden opgevangen. Er zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van de kinderen en over de regels die in het gebouw gelden.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Leaf, www.kinderopvang-leaf.nl. U kunt natuurlijk ook altijd gewoon even binnenlopen in de opvangruimte om de sfeer te proeven. Er zijn geen wachtlijsten.

Tussenschoolse opvang GBS Eben Haëzer

Leerlingen die gebruik maken van de TSO eten in hun eigen klas onder leiding van de leerkracht. Vanaf 12.15 uur wordt het toezicht over de kinderen overgenomen door een aantal vaste vrijwillige pleinwachten (ouders).

Kinderen die thuis eten worden pas om 12.40 uur weer op school verwacht.

Het TSO-beleidsplan kunt u downloaden vanaf de website van de school.

Aan de TSO zijn kosten verbonden.

  1. Voor kinderen die gebruik maken van de TSO-mogelijkheid, wordt een ouderlijke bijdrage verwacht van 30 euro per jaar
  2. Kinderen die tijdelijk gebruik maken van de TSO betalen per keer een bedrag van € 2.00. U dient hiervoor vooraf afspraken te maken met de TSO-coördinator.

Louise Hilvers is coördinator van de TSO en is bereikbaar via het mailadres [email protected]