Identiteit

Kinderen van één Vader

De leerlingen van GBS Eben Haëzer zijn heel verschillend maar zijn allemaal wel kinderen van één Vader. Omdat ouders en leerkrachten het belangrijk vinden dat het onderwijs op school gegeven wordt vanuit een Bijbelse visie, willen wij samen zorgen voor een veilige omgeving. Een omgeving waar het normaal is om in God te geloven en waar bidden en God lofprijzen heel gewoon is. Daarom willen wij zorg bieden aan kinderen die moeite hebben met leren of met gedragsregels. We willen er zijn voor Gods kinderen. We praten veel over het rekening houden met elkaar en zijn open over mogelijkheden en beperkingen van kinderen. Dat is niet altijd even eenvoudig omdat wij met de ouders op één lijn willen zitten.

Samenwerking

Er is samenwerking met de gereformeerde basisscholen en scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs in Noord Nederland. Samen denken wij na over de vormgeving van onze identiteit, gegrond op geloof en geloofsopvoeding, over onze rol in de maatschappij en onze positie binnen ‘Passend Onderwijs’. Wat kunnen wij met onze ervaring en expertise voor elkaar en anderen betekenen. Dit vanuit de visie dat elk kind recht heeft op thuisnabij onderwijs en het Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs op enige afstand van Ureterp zijn gevestigd.

GBS Eben Haëzer vindt het ook belangrijk om de banden met de kerken te versterken. Ze werkt samen met de gereformeerde kerken in Frieschepalen en Ureterp.

Bijbelonderwijs (groep 1 t/m 8)
Het bijbelonderwijs heeft een belangrijke plaats binnen de school. We vertellen de kinderen in onze bijbelvertellingen over God. We brengen de liefde van onze Vader graag over en gebruiken hiervoor de methode Levend water.

De dag beginnen en eindigen we met gebed. Hiervoor mogen kinderen gebedspunten aandragen. Om God te kunnen loven en prijzen zingen we psalmen, gezangen en andere liederen met de kinderen. De psalmen en liederen halen we vaak uit de ‘liedtips’ die de methode aandraagt. Ook leren we psalmen en gezangen die in de kerkdiensten gezongen worden.

Bij GBS Eben Haёzer willen we ook gezamenlijk God lofzingen en bidden. Dat doen we bijvoorbeeld bij de weekopeningen. Ouders ontvangen hiervoor soms een uitnodiging via een bericht in Út Skuolle. Ieder jaar is er ook een viering in één van de kerkgebouwen.
De broodmaaltijd wordt altijd met gebed begonnen, ook lezen we een gedeelte uit de Bijbel of een Bijbels dagboek.