Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de schoolleiding of met de contactpersoon van GBS Eben Haёzer, Nelly de Groot of Tineke Wessels. Ook leerlingen kunnen bij de contactpersoon terecht.

Als er geen oplossing wordt gevonden, kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Gereformeerd onderwijs. GBS Eben Haëzer is hierbij aangesloten.

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar:

Landelijke Klachtencommissie voor het Gereformeerd onderwijs

t.a.v. het secretariaat

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon: 038 – 3319 395

 

De Klachtencommissie kan de school adviseren om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Per 1 januari 2014 werken klachtencommissies in het bijzonder onderwijs samen in de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl

 

Reglement klachtencommissies GCBO