Leuke activiteiten

Onze school is er niet alleen voor de theoretische en praktische leermomenten in het leslokaal. We vinden het ook belangrijk dat kinderen met elkaar bezig zijn op actief en sportief gebied.  GBS Eben Haёzer organiseert daarom bijvoorbeeld schooluitstapjes voor groep 1 tot en met 7, ‘groene spelen’ en sportdagen voor de bovenbouw. In groep 8 wordt ook aandacht besteed aan het verkeersexamen. Als school nemen we soms deel aan evenementen die door anderen zijn georganiseerd.

Vieringen en wekelijkse activiteiten

GBS Eben Haëzer schenkt veel aandacht aan de vieringen rond de christelijke feestdagen. Voor overige feestelijke dagen zetten we ons echter ook in. In de school houden we gezamenlijke weekopeningen en -sluitingen.