Nieuw op school

Alle medewerkers van GBS Eben Haëzer zijn belijdend lid van de GKV, CGK of NGK. We geven onderwijs aan kinderen van ouders voor wie Gods Woord belangrijk is. Deze ouders zijn actieve en Bijbelgetrouwe christenen die lid zijn van een geloofsgemeenschap.

Uitnodigingen voor een open avond 
Ouders waarvan wij weten dat hun kind mogelijk op onze school komt, krijgen een schriftelijke of persoonlijke uitnodiging voor het deelnemen aan de periodieke open middag om kennis te maken met de school. Via de kerkbladen en Út Skoalle worden overige belangstellenden geïnformeerd over de open middag, het verkrijgen van ons informatiepakket en het aanmeldingsformulier. Geïnteresseerden kunnen zich vervolgens aanmelden voor de open avond of open middag. Mensen die verhinderd zijn op die datum, nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een later bezoek.

De ouders krijgen de mogelijkheid om de school te bekijken en de kleutergroepen te bezoeken. Ondertussen vertelt de directeur de ouders/verzorgers over de school. Op een later tijdstip volgt een aanmeldingsgesprek met alle ouders die voor het eerst een kind bij ons aanmelden.

Aanmelden op school
De aanmelding voor het cursusjaar 2016/2017 ontvangen wij het liefst voor 1 mei 2016. Om tussentijds op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op school kunt u deze website bezoeken. Voordat uw kind voor het eerst echt naar school gaat, wordt het uitgenodigd voor verdere kennismaking met de juf en de school (zie ook “kennismaken kleuters”).

Instroommogelijkheden + uitzonderingen:

Kinderen mogen instromen op de eerste dag na de vakantie vlak voordat ze vier jaar worden. De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact met de ouders op.

Leerplichtig
De leerplichtwet geldt voor 4-jarige kinderen vanaf het moment dat is besloten ze naar school te laten gaan. Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag.