Vertrouwenspersoon

Reintsje Miedema is vertrouwenspersoon bij GBS Eben Haёzer. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 444 of via e-mail [email protected].

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. Voor meer informatie heeft de GGD Fryslân een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders”. Deze folder is te downloaden via de website van GGD Fryslân, www.ggdfryslan.nl.

Ook de meldingsregeling ‘Ongewenst gedrag binnen het onderwijs’ is te downloaden via de website van GGD Fryslân.

Jaarverslag externe vertrouwenspersoon Gereformeerd BAO Eben Haëzer 2015-2016