skip to Main Content

Kinderopvang in huis

Het is voor ouders gemakkelijker om werk en zorg voor hun kinderen te combineren als er goede voorzieningen zijn. Kinderen vanaf 10 weken (kinderdagopvang), maar ook basisschoolkinderen in voor- en naschoolse opvang worden in een prachtige ruimte in de school door professionele pedagogische medewerkers dagelijks opgevangen. De opvang is ook open tijdens de vakanties.

Het unieke aan deze opvang is dat deze plaatsvindt op basis van dezelfde identiteit als het onderwijs dat gegeven wordt op onze school. Er wordt met de kinderen gebeden, er worden verhalen uit de Bijbel verteld en er wordt bijzondere aandacht besteed aan allerlei vieringen en christelijke feesten. De pedagogisch medewerkers zijn meelevende christenen, net zoals de leerkrachten van onze school. Vanwege de unieke locatie van de kinderopvang (in de school) is er ook aandacht voor samenwerking op allerlei gebieden. Tegen de tijd dat kinderen van de kinderdagopvang “doorstromen” naar het basisonderwijs weten de leerkrachten al heel veel over de kinderen. Er wordt zo een soepele overgang gecreëerd.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers overleggen over basisschoolkinderen die voor- en na schooltijd worden opgevangen; er zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van de kinderen en over de regels die in het gebouw gelden. Bijzonder is dat kinderen uit hetzelfde gezin gezamenlijk worden opgevangen in dezelfde ruimte. Zo kunnen broertjes en zusjes in een gezellige omgeving samen spelen, maar ook met kinderen uit andere gezinnen. Er zijn geen wachtlijsten.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Leaf. U kunt natuurlijk ook altijd gewoon even binnenlopen in de opvangruimte om eens de sfeer te proeven.

Eben Haezer Ureterp kinderopvang LEAF
NoorderBasis school met de bijbel _ opvang
Back To Top